Tuesday, March 27

hanya satu kerdipan dan awak hilang dari mata saya






..i'm still waiting your approval..





No comments: